Trosedd a Chosb

Gwefan Trosedd a chosb

Cofrestr drwgweithredwyr Cwnstabliaeth Sir Aberteifi, 1897-1933

Cyfeirnod: NLW MS 23203B

Cofrestr o'r drwgweithredwyr a ddaliwyd gan Gwnstabliaeth Sir Aberteifi rhwng 1897 a 1933 yw Llsgr. NLW 23203B sy'n cynnwys ffotograffau o nifer ohonynt.