Rhyfel Byd Cyntaf

Cynhyrchwyd yr adnoddau fel rhan o brosiect ar y cyd rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru oedd yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru. Defnyddiwyd eitemau gwreiddiol o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu dwyieithog. Mae'r adnoddau yn adrodd hanes y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru o safbwynt Cymreig gan ddefnyddio ffynonellau cynradd ac eilaidd sy'n dod o Gymru'n bennaf.

35 o becynnau am y Rhyfel ar Hwb

Cymru 1914

Mae'r archif ddigidol hon yn allbwn prosiect digido ar raddfa eang. Yma ceir casgliad o ffynonellau cynradd sy'n hanu o Lyfrgelloedd, Adrannau Casgliadau Arbennig ac Archifdai Cymru.

Gwefan Cymru 1914

Papurau Newydd Cymru Arlein

Mae Papurau Newydd Cymru Arlein yn adnodd arlein di-dâl gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru lle gallwch ddarganfod miliynau o erthyglau o bapurau newydd hanesyddol o gasgliad cyfoethog y Llyfrgell.

Mapiau'r Rhyfel Byd 1af

Mae gan y Llyfrgell gasgliad mawr o fapiau yn ymwneud â'r Rhyfel Byd Cyntaf, yn cynnwys mapiau sy'n dangos y sefyllfa wleidyddol ar y noson cyn y Rhyfel, mapiau milwrol a sifil yn dangos y newidiadau ar flaen y gad yn ystod y Rhyfel, a mapiau sy'n dangos newidiadau i'r ffiniau cenedlaethol oherwydd y Rhyfel.

Gweld y mapiau Rhyfel Byd Cyntaf

'Yr Arwr', Hedd Wyn

Yma ceir llawysgrif o awdl ‘Yr Arwr’ yn llaw’r bardd Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans, 1887–1917) a enillodd iddo gadair Eisteddfod Genedlaethol Penbedw yn dilyn ei farwolaeth yn 1917.

'Yr Arwr', Hedd Wyn

Papurau Tribiwnlys Aberystwyth

Cafodd cofnodion y rhan fwyaf o achosion tribiwnlysoedd eu dinistrio wedi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, ac felly dyma un o gasgliadau mwyaf diddorol Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Dyma achosion 10 unigolyn oedd wedi gwneud cais i beidio mynd i ryfel yng nghylch Aberystwyth. Mae 5 o’r rhain yn wrthwynebwyr cydwybodol.

Gweld y papurau tribiwnlys

Hangman Cod Morse

Gêm sy'n defnyddio'r syniad o hangman i gyflwyno gwybodaeth am y Rhyfel Byd Cyntaf a sut yr oedd cod morse yn cael ei ddefnyddio i gyfathrebu yn ystod y rhyfel.

Chwarae Hangman Cod Morse

Mapiau o Ewrop

Ymarfer sy'n defnyddio technoleg HTML5 i alluogi defnyddwyr i gymharu dau fap o Ewrop a gweld y newidiadau i ffiniau gwledydd Ewropeaidd yn dilyn Cytundeb Versailles.

Gweld y map rhyngweithiol o Ewrop