Oes y Tywysogion

Cynhyrchwyd yr adnoddau dwyieithog hyn ar Oes y Tywysogion fel rhan o brosiect ar y cyd rhwng Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a CADW. Maen nhw'n cynnwys ffynonellau cynradd ac eilaidd sy'n hanu o Gymru, ac yn edrych ar hanes Cymru yn y cyfnod o safbwynt Cymreig, Prydeinig ac Ewropaidd, nid o safbwynt perthynas Cymru gyda Lloegr yn unig

Gweld adnoddau Oes y Tywysogion ar Hwb