Llawysgrifau

Beth yw llawysgrif?

Llawysgrif yw llyfr, dogfen, neu ddarn o gerddoriaeth sydd wedi'i ysgrifennu â llaw yn hytrach na'i deipio neu ei argraffu.

Trysorau Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Llawysgrifau

Pecyn sy'n cynnwys gwybodaeth am chwech o lawysgrifau eiconig Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

Gweld yr adnodd Trysorau

Gweld Llawysgrifau

Mentrwch yn ôl mewn amser a cherdded yng nghysgod ein cyndeidiau trwy'r fersiynau digidol hyn o rai o brif drysorau'r Llyfrgell. 

Papyri Oxyrhyncus (Llsgr. LLGC 4738D) 3 dernyn hynafol o bapyrws o'r Aifft (113 OC - 4edd ganrif)...

Cyfreithiau Hywel Dda, Llyfr Du Caerfyrddin, Brwydrau Alecsander Fawr...

Cronicl Elis Gruffudd, Hanes teulu Gwedir, Twristiaid cynnar...

Cofrestr Drwgweithredwyr, Dylan Thomas a map Llareggub, Cylchgronau gwersyll carcharorion rhyfel...