Llawysgrifau

Beth yw llawysgrif?

Llawysgrif yw llyfr, dogfen, neu ddarn o gerddoriaeth sydd wedi'i ysgrifennu â llaw yn hytrach na'i deipio neu ei argraffu.

Trysorau Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Llawysgrifau

Pecyn sy'n cynnwys gwybodaeth am chwech o lawysgrifau eiconig Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

Gweld yr adnodd

Gweld Llawysgrifau

Mentrwch yn ôl mewn amser a cherdded yng nghysgod ein cyndeidiau trwy'r fersiynau digidol hyn o rai o brif drysorau'r Llyfrgell. 

Cyfnod Cynnar

Papyri Oxyrhyncus (Llsgr. LLGC 4738D) 3 dernyn hynafol o bapyrws o'r Aifft (113 OC - 4edd ganrif)...

Yr Oesoedd Canol

Cyfreithiau Hywel Dda, Llyfr Du Caerfyrddin, Brwydrau Alecsander Fawr...

Cyfnod Modern Cynnar

Cronicl Elis Gruffudd, Hanes teulu Gwedir, Twristiaid cynnar...

Cyfnod Modern

Cofrestr Drwgweithredwyr, Dylan Thomas a map Llareggub, Cylchgronau gwersyll carcharorion rhyfel...