Diwydiant yng Nghymru

Y Chwyldro Diwydiannol yng Nghymru

Adnoddau sydd yn defnyddio mapiau a deunyddiau eraill i ddysgu'r Chwyldro Diwydiannol yng Nghymru yng Nghyfnod Allweddol 2,3 a 4.

Gweld adnodd y chwyldro Diwydiannol

Diwydiant llechi Gogledd Cymru

Mae'r adnoddau hyn ar gyfer CA3 a 4 yn defnyddio deunyddiau gwreiddiol i gynnig trosolwg o hanes y diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru.

Gweld adnodd diwydiant llechi Gogledd Cymru

Trychineb Gresffordd

Mae'r adnoddau hyn yn ar gyfer disgyblion CA3 a CA4 yn defnyddio ffotograffau, erthyglau papur newydd, mapiau ac adroddiadau swyddogol i gyflwyno gwybodaeth am Drychineb Pwll Glo Gresffordd yn 1934.

Gweld adnodd Trychineb Gresffordd

Trychineb Aberfan

Mae'r adnoddau hyn yn defnyddio deunyddiau gwreiddiol o gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru i gyflwyno hanes Trychineb Aberfan.

Gweld adnodd Trychineb Aberfan

Cardiau post yn cofnodi tanchwa drychinebus Glofa'r Universal, Senghennydd

22 cerdyn post gan y ffotograffydd W. Benton, yn cofnodi tanchwa drychinebus Glofa'r Universal, Senghennydd, ar ddydd Mawrth, 14 Hydref 1913 pan laddwyd 439 o weithwyr.