Bagloriaeth Cymru

Dull Cyfeirio Harvard

Mae'r pecyn hwn yn defnyddio eitemau o gasgliadau'r llyfrgell i ddysgu sut i gyfeirio at wybodaeth yn y Prosiect Unigol a sut i greu cofnod llawn fel rhan o'r Llyfryddiaeth neu Rhestr Gyfeirio. Mae engreifftiau o gyfeirio â llyfrau, cylchgronau, papurau newydd, deunydd sgrin a sain, ffynonellau o'r we ac eitemau eraill o gasgliadau'r Llyfrgell.

Sut i Lwyddo yn dy Fagloriaeth: Hanfodion y Prosiect Unigol

Cwrs byr wedi ei gynllunio i helpu myfyrwyr baratoi ar gyfer Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru – Y Prosiect Unigol. Dysga bopeth sydd angen ei wybod ar gyfer Prosiect Unigol Bagloriaeth Cymru.

Ymuno â'r cwrs Sut i Lwyddo yn dy Fagloriaeth: Hanfodion y Prosiect Unigol am ddim