Visit us

Adnoddau dysgu

Mae Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynhyrchu adnoddau dysgu o'r safon uchaf ar gyfer athrawon Cymru. Mae'r adnoddau hyn yn defnyddio'n casgliadau i gynorthwyo athrawon i gyflawni anghenion y cwricwlwm yng Nghymru.

Rhaglen Adnewyddu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Bydd Ystafell Ddarllen y Gogledd ar gau dros dro fel Ystafell Ddarllen o 22 Mai 2019, a'r gwasanaeth yn symud i Ystafell Ddarllen y De. Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Gwaith Adeiladu.