Beth yw'r rhaglen i adnewyddu adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru?

O 22 Mai, 2019 bydd gwaith adnewyddu a chynnal a chadw angenrheidiol, sy’n debygol o barhau am rhyw bedwar mis ar hugain, yn digwydd y tu fewn a thu allan i adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Bydd y rhaglen yn sicrhau fod yr eicon hanesyddol hwn yn dal i fod yn adnodd hanfodol ar gyfer cenedlaethau i ddod.

A fydd y Llyfrgell ar gau i’r cyhoedd o ganlyniad i’r gwaith adnewyddu?

Ni fyddwn yn cau'r Llyfrgell tra bod y gwaith yn mynd yn ei flaen. Mae'n bwysig i ni bod gan y cyhoedd fynediad parhaus at y casgliadau unigryw a phwysig sydd yma yn y Llyfrgell Genedlaethol. Byddwn yn defnyddio amryw gyfryngau i roi gwybod i ddefnyddwyr ac ymwelwyr mewn da bryd pan fydd newid mewn gwasanaethau.

Rwy'n bwriadu ymweld â’r Llyfrgell yn ystod y cyfnod hwn. Sut fydd hyn yn effeithio arna i?

Gallai'r gwaith adeiladu olygu:

  • llai o le parcio ar safle’r Llyfrgell;
  • mwy o sŵn na’r arfer yn yr adeilad;
  • cyfyngu mynediad i rai ardaloedd o fewn yr adeilad;
  • rhai gwasanaethau yn cael eu darparu yn wahanol neu mewn lleoliadau gwahanol yn yr adeilad;
  • llai o arddangosfeydd, ac Oriel Gregynog ar gau: ewch i'r dudalen arddangosfeydd i ddysgu mwy am arddangosfeydd cyfredol

Beth yw amserlen y gwaith?

Bydd rhan gyntaf y gwaith yn dechrau ar 22 Mai, 2019 ac yn para tan ddiwedd Ionawr 2020. Yn ystod y cyfnod hwn bydd:

  • Ystafell Ddarllen y Gogledd yn cau fel ystafell ddarllen a'r gwasanaeth yn symud i Ystafell Ddarllen y De;
  • Y gwasanaeth reprograffeg yn symud i Ystafell Ddarllen y Gogledd;
  • Newidiadau i gyfluniad Ystafell Ddarllen y De o ganlyniad i adleoli gwasanaethau Ystafell Ddarllen y Gogledd;
  • Angen i bawb ddefnyddio’r brif fynedfa gan fod yr hen brif ddrws ar dop y grisiau yn cau dros dro.

Y newyddion diweddaraf

Trefniadau Parcio Dros Dro

Bydd Cynllun Rheoli Trafnidiaeth yn weithredol ar safle'r Llyfrgell o 23 Mai 2019 pan fydd cwmni R.L. Davies yn cychwyn gwaith ar y prif adeilad. Gall y maes parcio ym mlaen yr adeilad hefyd fod ar gau ar adegau fel bod deunyddiau a pheiriannau'n medru cael eu dadlwytho i'r ardaloedd gwaith. Bydd rhybudd o 24 awr yn cael ei roi pan fydd y maes parcio yn y ffrynt yn cael ei gau dros dro.

Cofiwch ddychwelyd at y dudalen hon a dilyn ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf.

Datganiadau i'r wasg

Rhaglen i adnewyddu adeilad eiconig Llyfrgell Genedlaethol Cymru - 26/04/2019.