John Lloyd Thomas
John Cyril Styles
Dyma achosion 10 unigolyn oedd wedi gwneud cais i beidio mynd i ryfel.  Mae 5 o’r rhain yn wrthwynebwyr cydwybodol.
Arthur Williams
John Edwards
Louis White
Papurau Tribiwnlys AberystwythEndFragment
David Thomas
William Jones
Robert Rees
D.J. Davies
Robert Longmate
Papurau Tribiwnlys AberystwythEndFragment
Trawsgrifiad
Arthur WilliamsEndFragment
Gwreiddiol
Trawsgrifiad
D.J. DaviesEndFragment
John Cyril StylesEndFragment
John Lloyd ThomasEndFragment
Robert ReesEndFragment
David ThomasEndFragment
John EdwardsEndFragment
Louis WhiteEndFragment
Robert LongmateEndFragment
William JonesEndFragment
Trawsgrifiad