Eisteddfod 2019, Llanrwst, Sir Conwy

Bydd bwrlwm hanesyddol a diwylliannol tref Llanrwst a’r ardal gyfagos yn cael ei adlewyrchu mewn arddangosfa arbennig ar stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Bydd yr arddangosfa hefyd yn nodi cyfraniadau rhai o fawrion yr ardal, gan gynnwys llenorion adnabyddus fel Mary Vaughan Jones a T. Glynne Davies, ac yn adrodd hanesion lliwgar unigolion megis Gwilym Cowlyd a Huw T. Edwards. Dathlir rhai o draddodiadau enwocaf a chyfoethocaf ardal Llanrwst yn yr arddangosfa hefyd, gan gynnwys baledi a cherddoriaeth.

Bydd y stondin yn cynnig cyfle i ymwelwyr gofrestru fel darllenwyr, dysgu mwy am gasgliadau a gwasanaethau'r Llyfrgell a sut i gael mynediad at y rhain, a dysgu am adnoddau digidol sydd ar gael yn rhad ac am ddim trwy wefannau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Lleoliad stondin y Llyfrgell ar y Maes yw A47.

Rhaglen Digwyddiadau

Bydd rhaglen o ddigwyddiadau amrywiol a chyffrous, ar gyfer teuluoedd ac oedolion, yn cael ei chynnal ar y stondin yn ystod wythnos yr Eisteddfod fydd yn cynnwys sesiynau creu cartwnau, rapio baledi, clocsio, darlithoedd, cyflwyniadau a gweithdai.

Pob dydd

Trwy'r dydd Gweithgareddau amrywiol i deuluoedd fydd yn cynnwys balŵns i blant, dylunio a chreu bathodynnau, Jig-so blociau, taflenni lliwio a hanes teulu.

Dydd Sadwrn, 3 Awst

11:00-12:00 Sinemaes: Bro’r Eisteddfod ar ffilm: trysorau o Archif Sgrin a Sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
13:00-13:30 Lansio stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru yng nghwmni Yr Arglwydd Elis-Thomas AC, Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon Llywodraeth Cymru, a Rhodri Glyn Thomas, Llywydd y Llyfrgell Genedlaethol.

Dydd Sul, 4 Awst

11:30-12:30 Sinemaes: Gwyliau a Galifantio: Detholiad o ffilmiau o Archif Sgrin a Sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Dydd Llun, 5 Awst - thema’r dydd: casgliadau’r Llyfrgell, Baledi.

12:00-13:00 Sinemaes: Dyddiau Ysgol a Chwarae: Detholiad o ffilmiau o Archif Sgrin a Sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
11:00-12:00 Perfformiad gan Gwilym Bowen Rhys, gan gynnwys perfformio rhai o faledi’r Llyfrgell.
14:00-15:30 Sesiwn i'r teulu: sesiwn rapio gyda Mr Phormula sy’n defnyddio baledi'r Llyfrgell fel ysbrydoliaeth.
16:00-17:00 Cymdeithasau 1, Y Rebel o Rowen: Huw T Edwards, darlith gan Gwyn Jenkins.

Dydd Mawrth, 6 Awst - thema’r dydd: ymgysylltu â’r Llyfrgell.

11:00-12:00 Sinemaes: Rhyfel a Heddwch: Detholiad o ffilmiau o Archif Sgrin a Sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
11:00–11:30 Cyflwyniad gan Linda Tomos am Gyfeillion y Llyfrgell Genedlaethol a sut i fod yn rhan o deulu’r Llyfrgell.
12:00-12:30 Gwyneth Davies yn cynnal sesiwn taro heibio am gyfleoedd gwirfoddoli yn y Llyfrgell.
13:00-14:00 Perfformiad gan Côr y Gen.
14:15-14:45 Cyflwyniad gan Gruffydd Jones am wefan Casgliad y Werin a chyfle i ddangos adnoddau.
15:00-15:30 Cyflwyniad gan Einion Gruffydd am yr Archif Ddarlledu Genedlaethol.
Trwy'r dydd Sesiwn taro heibio ar Wicipedia gan Jason Evans.

Dydd Mercher, 7 Awst - thema’r dydd: casgliadau’r Llyfrgell, Beibl William Morgan.

14:00-14:45 Bydd J Gwynfor Jones yn rhoi cyflwyniad ar William Morgan a'r Beibl, ac yn trafod arwyddocâd y cyhoeddiad pwysig hwn yn hanes Cymru.
15:30-16:30 Sinemaes: Cyflwyniad gyda chyfeiliant byw: Arthur Cheetham – Arloeswr y Sgrîn.

Dydd Iau, 8 Awst - thema’r dydd: gofal casgliadau’r Llyfrgell.

11:00-12:00 Sinemaes: Bro’r Eisteddfod ar ffilm: trysorau o Archif Sgrin a Sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
11:00-11:30 Sesiwn trafod a dangos: Derek Rattray yn dangos sut i drwsio fframiau a dangos ffilmiau o waith yr uned cadwraeth .
14:00-15:00 Sesiwn clocsio i'r teulu cyfan.
14:30 ymlaen Bydd Owain Dafydd, Swyddog Addysg y Llyfrgell yn cynnal sesiwn creu llyfr a chreu bocsys trysor er mwyn dangos sut mae'r Llyfrgell yn gofalu am drysorau.

Dydd Gwener, 9 Awst - thema’r dydd: casgliadau’r Llyfrgell, Casgliad Mumph.

11:00-12:00 Sinemaes: Cymuned a Chymdogaeth: Detholiad o ffilmiau o’r Archif Sgrin a Sain.
10:30-11:00 Gweithdy celf ymarferol i blant rhwng 6 ac 8 mlwydd oed dan arweiniad y cartwnydd a'r dychanwr Mumph.
11:30-12:00 Ail weithdy celf ymarferol i blant rhwng 6 ac 8 mlwydd oed dan arweiniad y cartwnydd a'r dychanwr Mumph.
14:00-14:30 Gweithdy celf ymarferol i blant rhwng 9 ac 11 mlwydd oed dan arweiniad y cartwnydd a'r dychanwr Mumph.
15:00-15:30 Ail weithdy celf ymarferol i blant rhwng 9 ac 11 mlwydd oed dan arweiniad y cartwnydd a'r dychanwr Mumph.
14:15-15:00 Tŷ Gwerin: Cyflwyniad ar archif J Lloyd Williams o ganeuon ac alawon gwerin. Gydag Arfon a Sioned Gwilym, Huw Roberts, Emyr Puw a John Ifor Griffiths.

Dydd Sadwrn, 10 Awst - thema’r dydd: casgliadau’r Llyfrgell a llesiant.

12:30-13:30 Sinemaes: mae cynllun Atgof Byw yn defnyddio casgliadau gweledol a graffigol Llyfrgell Genedlaethol Cymru er mwyn sbarduno datgloi atgofion a hwyluso therapi’r cof. Bydd sesiwn Ffilm a Therapi’r Cof yn Sinemaes yn cyflwyno'r pecynnau dwyieithog o ffotograffau a ffilmiau sydd yn cael eu dosbarthu yn rhad ac am ddim i grwpiau gwirfoddol a chymunedol, canolfannau dydd, cartrefi gofal a sefydliadau iechyd trwy Gymru.
14:30-15:30 Sinemaes: Trafodaeth am Yr Archif Ddarlledu Genedlaethol.

 

Llwytho neu argraffu rhaglen digwyddiadau'r Eisteddfod