Plans of the principal harbours, bays, and roads in St. George’s and the Bristol Channels

Cyfeirnod: AB 1037

Plans of the principal harbours, bays, & roads in St. George's and the Bristol Channels from surveys made under the direction of the Lords of the Admiralty, by the late intelligent and ingenious hydrographer Lewis Morris Esq ... with additional observations from surveys lately made by William Morris.

 

Cynlluniau o 32 harbwr (Cymreig yn bennaf), gan gynnwys Lerpwl, Caer, Traeth Coch, Bae Dulas, Amlwch, Bae Cemlyn, Conwy, Biwmares, Bae Caergybi, Bae Malltraeth, Bae Caernarfon, Porthdinllaen, Swnt Enlli, Ffordd Aberdaron, Ffordd Sant Tudwal, Pwllheli, Bae Abermaw, Aberdyfi, Aberystwyth, Aberaeron, Ceinewydd, Aberteifi, Trefdraeth (Sir Benfro), Abergwaun, Swnt Dewi, Solfach, Bae Sain Ffraid, Aberdaugleddau, Dinbych y Pysgod, Caerfyrddin, Porth Tywyn, Abertawe a Dulyn. Yn cynnwys beisforoedd a gwybodaeth am gerrynt, angorfeydd, banciau sychu, creigiau a pheryglon mordwyo eraill a chymhorthion.