Plans of harbours, bars, bays and roads in St. George’s Channel

Cyfeirnod: AB 1043

Plans of harbours, bars, bays and roads in St. George's Channel lately survey'd under the direction of the Lords of the Admiralty, and now publish'd by their permission, with an appendix concerning the improvements that might be made in the several harbours, &c. for the better securing the navigation in those parts together with a short account of the trade and manufactures on that coast, by Lewis Morris Monensis.

 

Cynlluniau o 24 porthladd Cymreig, yn cynnwys Conwy, Biwmares, Traeth Coch, Bae Dulas, Bae Cemlyn, Bae Caergybi, Bae Malltraeth, Bae Caernarfon, Porthdinllaen, Swnt Enlli, Ffordd Aberdaron, Ffordd Sant Tudwal, Pwllheli, Bae Abermaw, Aberdyfi, Aberystwyth, Aberteifi, Trefdraeth (Sir Benfro), Abergwaun, Swnt Dewi, Solfach, Bae Sain Ffraid, Aberdaugleddau a Dinbych y Pysgod. Yn cynnwys beisforoedd a gwybodaeth am gerrynt, angorfeydd, banciau sychu, creigiau a pheryglon mordwyo eraill a chymhorthion.