Cyfresi mapiau Swyddogol/Milwrol

Dyluniwyd y mapiau yma ar gyfer eu gosod at ei gilydd i gwmpasu ardal fwy. Mae gan y Llyfrgell rai enghreifftiau o fapiau cyfansawdd o'r fath, ond mae'r holl dudalennau a ddangosir yma yn daflenni sengl.

Mae'r mapiau yma’n cynnwys mapiau ffosydd graddfa fawr sy'n dangos y rhwydwaith y ffosydd, gan amlaf o ffosydd y gelyn. Defnyddiwyd y mapiau yma gan amlaf gan y milwyr yn y ffosydd i alw am gymorth y gynnau mawr gan ddefnyddio'r grid a drosbrintiwyd arnynt. Roedd y wybodaeth ar y mapiau yma’n gymysgedd o arolygu gwreiddiol yn y maes a gwybodaeth a gopïwyd o fapiau Ffrangeg a Belgaidd o'r cyfnod cyn y rhyfel.

Yn ychwanegol at y mapiau ar raddfa fawr hyn, cynhyrchwyd mapiau ar raddfa lai hefyd i'w defnyddio wrth gynllunio ac at ddibenion gweinyddol.