Mapiau sifil unigol

Mae’r rhan fwyaf o'r mapiau yn y categori yma’n setiau a gynhyrchwyd naill ai gan bapurau newydd cenedlaethol mawr neu brif gyhoeddwyr mapiau. Mae gan bob cyhoeddwr mawr eu categori eu hunain, grwpiwyd y mapiau a gyhoeddwyd gan neu ar gyfer cyhoeddwyr a phapurau newydd llai mewn categori arall ar wahân.