Penbrochiæ comitatus olim Demetiæ Regionis & Penbrochiae comitatus

Cyfeirnod: MAP 01000 & MAP 01001

Creodd George Owen (c.1552-1613), yr hanesydd, yr hynafiaethydd a’r achrestrydd a oedd yn byw yn Henllys, Sir Benfro, ei fap o’r sir honno yn 1602. Mae arwyddocâd hanesyddol a diwylliannol i'r map ac mae'n nodedig am nifer o nodweddion arloesol - mae’n dangos yr heolydd ac mae’n cynnwys grid alffaniwmerig gyda mynegai o enwau lleoedd, pob un â chyfesuryn grid i’w leoli ar fap. Oherwydd ei ansawdd uchel fe’i defnyddiwyd, yn hytrach na map cyfwerth Saxton, fel sylfaen ar gyfer y map o Sir Benfro a argraffwyd yn Camden’s Britannia (1607).

Mae’r Llyfrgell yn dal 2 fersiwn o’r map llawysgrif yma – tybir mai fersiwn diweddarach yw'r 2il fersiwn a ddyddiwyd (gydag ansicrwydd) i 1603. Mae g wahaniaethau bychain rhwng y ddau fap, ond credir taw gwaith Owen yw’r ddau ohonynt.

Penbrochiæ comitatus olim Demetiæ Regionis Cyfeirnod: MAP 01000

Penbrochiae comitatus Cyfeirnod: MAP 01001