Mapiau Sirol

Yn dilyn cyhoeddiad Cambriae Typus, map Humphrey Llwyd o Gymru, yn 1573, dechreuodd cartograffwyr eraill gynhyrchu mapiau mwy manwl o Gymru, gyda nifer ohonynt yn canolbwyntio ar siroedd a rhanbarthau unigol.

Dyma ddetholiad o fapiau digidol o siroedd Cymru o’r 16eg ganrif hwyr ymlaen:

 

          Mapiau o Ddinbych a Fflint, c.1720, Sir Aberteifi, 1803, a Sir Fynwy, 1785