Cambriae Typus

Cyfeirnod: MAP 5007

Dyma’r map printiedig cynharaf yn benodol o Gymru ac fe’i crynhowyd gan Humphrey Llwyd (1527-1568), ychydig cyn ei farwolaeth. Fe’i cyhoeddwyd yn gyntaf yn 1573 gan Abraham Ortelius. Cambriae Typus yw’r map printiedig cyntaf i ddangos Cymru fel rhanbarth ar wahân. Er bod ganddo lawer o anghywirdebau e.e. mae’n dangos Cymru fel petai yn ymestyn i’r Afon Hafren (ac felly yn cynnwys rhannau mawr o beth a elwir yn awr yn Lloegr), roedd yn welliant mawr ar fapiau cynt. Yn Cambriae Typus, canolbwyntiodd Llwyd ar greu map hanesyddol a diwylliannol yn hytrach na phortreadu’r sefyllfa wleidyddol gyfoes.

Cyhoeddiadau eraill o Cambriae Typus

Dolenni perthnasol

Rhaglen Adnewyddu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Bydd Ystafell Ddarllen y Gogledd ar gau dros dro fel Ystafell Ddarllen o 22 Mai 2019, a'r gwasanaeth yn symud i Ystafell Ddarllen y De. Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Gwaith Adeiladu.