Croesoswallt, 1833

Cyfeirnod: MAP12105

Mae cynllun Croesoswallt gyda'i wardiau, yn cynnwys cynllun llawysgrif diddorol mewn inc a dyfrlliw sy’n dangos cwrs y rheilffordd a lleoliad yr orsaf. Heb amheuaeth, defnyddiwyd cynlluniau Wood yn rheolaidd fel cynlluniau sylfaen cyfleus ar gyfer cynllunio trefol cyn ymddangosiad dalennau Arolwg Ordnans ar raddfa fawr.