Bangor, 1834

Cyfeirnod: MAP 5447

Mae'r map hwn yn cynnwys Porth Penrhyn, a oedd yn enwog am allforio llechi a gloddiwyd ym Methesda. Mae'r ardal eang y cyfeirir ati fel "Mr Pennant’s property shown in brown" yn cyfeirio at diroedd stad y Penrhyn. Mae'r map o'r ardal a fewnosodwyd yn dangos ffiniau’r bwrdeistrefi a’r plwyfi ac yn cynnwys rhannau dwyreiniol Afon Menai, Porthaethwy a Chastell Penrhyn a oedd newydd ei adeiladu.