Aberystwyth

Cyfeirnod: MAP 5445

Mae'r cynllun yn cynnwys harbwr Trefechan ac mae'n dangos yr odynau calch a’r ardal adeiladu llongau. Yn y cyfnod yma roedd Aberystwyth yn ffynnu ac yn tyfu ac roedd hefyd yn ganolfan adeiladu llongau bwysig. Gellir gweld arwyddocâd morwrol y dref yn amlwg yn ei ‘Rhafflan’, ac o’r ystadegau sy’n nodi bod 500 o forwyr yn rhan o boblogaeth o 4128. Cysgodwyd yr harbwr gan y draethell raean a elwir yn Ro-Fawr, lle'r adeiladwyd y cei yn ddiweddarach, ar ddechrau 1836.