Aberteifi, 1834

Cyfeirnod: Gogerddan 463 131/4/52

Lliwiwyd map Aberteifi i ddangos Plwyf y Santes Fair, gyda map mewnosodedig o’r fwrdeistref. Mae ystadegau’r boblogaeth yn adrodd hanes tref sy’n ehangu gyda chynnydd o ryw 400 yn ei phoblogaeth rhwng 1821 a 1831.