Aberhonddu, 1834

Cyfeirnod: MAP 11023

Mae wardiau a phlwyfi Brycheiniog yn hawdd eu hadnabod, ynghyd â chwrs rasio sydd wedi hen ddiflannu rhwng Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ac Afon Wysg.

Mae’r map a fewnosodwyd o Fwrdeistref Aberhonddu gyda ward Trecastell ar wahân, yn seiliedig ar fap Arolwg Ordnans R.K. Dawson o 1832.

Dim ond ar fap Aberhonddu, o’r holl gynlluniau trefol Cymreig, y disgrifir Wood fel "o Gaernarfon" sydd o bosibl yn awgrymu ei fod yn byw yno tra’r oedd yn paratoi ei gynlluniau Cymreig.