Siartiau Morwrol

Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru gasgliad mawr o siartiau, y rhan fwyaf ohonynt yn siartiau Morlys modern a masnachol, ond mae yma hefyd siartiau hynafiaethol yn ogystal. Mae siartiau morwrol, a adnabyddir hefyd fel siartiau morol neu heidrograffig, yn fapiau ar gyfer mordwyaeth ar y môr yn bennaf. Eu pwrpas oedd darparu morwyr gyda gwybodaeth glir, gywir a chyfoes e.e. morliniau, dyfnderau a lleoliadau creigiau tanddwr, er mwyn helpu cynllunio, plotio a mordwyo cwrs diogel ar y môr.

Dyluniwyd Siartiau Morwrol i fod yn ddogfennau gweithio felly byddai'r rhai a oedd yn eu defnyddio yn eu cywiro yn aml ac yn ysgrifennu arnynt. Caent eu hepgor pan fyddent wedi dyddio neu eu difrodi. O ganlyniad, maent yn llawer llai tebyg o fod wedi goroesi na mapiau cyffredin.

Dyma ddetholiad digidol o’n Siartiau Morwrol:

Siartiau Morwrol Lewis Morris a William Morris