Mapiau sifil

Un o nodweddion trawiadol y Rhyfel Byd Cyntaf yw'r ffordd y defnyddiwyd mapiau i hysbysu'r cyhoedd o gynnydd y Rhyfel. Gwnaed hyn yn bennaf trwy’r papurau newydd a argraffodd fapiau o fewn eu tudalennau, ond a wnaeth hefyd gyhoeddi mapiau atodol i gyd-fynd â'r newyddion.

Roedd llawer o'r mapiau a gynhyrchwyd ar gyfer y papurau newydd yn cael eu creu gan gyhoeddwyr mapiau masnachol, ac yn ychwanegol at y gwaith ar gyfer y papurau newydd, roeddent hefyd yn cyhoeddi eu mapiau eu hunain, weithiau’n fersiynau o fapiau cyn y rhyfel wedi'u hail-frandio, ond gyda gwybodaeth ychwanegol yn ymwneud â'r rhyfel hefyd.

Yn ogystal â mapiau unigol neu setiau o fapiau, roedd rhai cyhoeddwyr yn cynhyrchu atlasau rhyfel, a fyddai weithiau'n rhedeg i nifer o rifynnau drwy gyfnod y rhyfel.