Ystâd Badminton

Cyfeirnod: Badminton Volume 3

Mae Cyfrol 3 o gasgliad Badminton yn un o’n cyfrolau mapiau ystâd mwyaf pwysig. Wedi ei gynhyrchu yn 1587, mae’n cynnwys arolwg o Faenorau Crucywel a Thrê-twr. Mae’n un o’r arolygon cynharaf a gynhyrchwyd ym Mhrydain o ystâd gyfan, a gynhaliwyd ar raddfa sengl gan ddefnyddio arddull a dull sengl. Mae hefyd yn ddiddorol gan fod nifer o gopïau hwyrach ohono wedi eu cynhyrchu mewn llawysgrif yn y 18fed ganrif a'r 19eg ganrif.

Dolenni perthnasol