Mapiau Sirol Saxton o Gymru

Roedd Christopher Saxton (1542?-1610/11) yn dirfesurydd proffesiynol ac fe gynhyrchodd yr atlas sirol cyntaf o Loegr a Chymru yn 1579.

Cafodd 13 o siroedd Cymru eu cynnwys yn y 7 map a ganlyn:

Gwaith Saxton oedd y mwyaf manwl o’i gyfnod ac fe'i seiliwyd ar dirfesuriadau manwl. Defnyddiwyd y mapiau hyn, neu amrywiadau ohonynt, am dros ganrif ac yn ddiweddarach fe’u rhannwyd yn siroedd unigol i'w defnyddio yn Camden’s Britannia (6ed argraffiad Lladin 1607). Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru gopïau amryfal - rhai wedi eu rhwymo a rhai rhydd - o fapiau Cymreig Saxton a'r gweithiau deilliadol.