Mapiau Sirol

Yn dilyn cyhoeddiad Cambriae Typus, map Humphrey Llwyd o Gymru, yn 1573, dechreuodd cartograffwyr eraill gynhyrchu mapiau mwy manwl o Gymru, gyda nifer ohonynt yn canolbwyntio ar siroedd a rhanbarthau unigol.

Dyma ddetholiad o fapiau digidol o siroedd Cymru o’r 16eg ganrif hwyr ymlaen: