Cywyddau by Dafydd ap Gwilym and others

Cyfeirnod: Wynnstay MS 2

Casgliad gan John Price o Fellteyrn. Mae'n cynnwys tua 100 o gerddi Dafydd ap Gwilym. Ceir cerddi gan y beirdd canlynol hefyd: Dafydd ap Edmwnt, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffydd, Dafydd Owen, Gruffydd Hiraethog, Gruffydd ap Ifan ap Llywelyn Fychan, Howel ap Dafydd ap Ieuan, Huw Arwystle, Ieuan ap Rhydderch, Ieuan ap Llewelyn Vychan, Iolo Goch, Lewis Môn, Lewis Menai, Llywelyn ap Guttyn, Rhobin Ddu fab Sienkin ap Bledrydd, Richard Phylip, Rys ap Dafydd ap Llwyd ap Llewelyn Lygliw, Rhys Goch o Lyn Dyfrdwy, Sion Phylip, Sion Tudur, Sion Mowddwy, Syr Ifan Lloyd, Thomas Prys o Blasiolyn, Tudur Aled, a William Vaughan. Mae copi o Araith Iolo Goch ar ddiwedd y llawysgrif.

Marciwyd y llawysgrif 'O. J. No. 1 ', ac fe'i prynwyd gan Owen Jones o Landudno oddi wrth Thomas Ebenezer Jones o Fiwmares tua 1830, a oedd wedi ei chael mewn arwerthiant ym Maes y porth, Ynys Môn.