Barddoniaeth

Cyfeirnod: Peniarth MS 78

Barddoniaeth Guto'r Glyn, Dafydd ap Gwilym ac eraill, ac araith gan Iolo Goch, 1573 - [c.1584]. Mae'r llawysgrif mewn chwe llaw wahanol: Rhan a yn dwyn y dyddiad 1573; Rhan b yw llofnod Simwnt Fychan; Rhan c wedi ei ysgrifennu cyn 1584; Rhan d wedi ei ysgrifennu tua'r un adeg â Rhan c; ac ysgrifennwyd Rhan e a Rhan f tua 1580. Ceir rhestr fanwl o gynnwys y llawysgrif yn J. Gwenogvryn Evans, Report on Manuscripts in the Welsh Language, cyfrol I (Llundain, 1898-1905), 518-521.