Barddoniaeth

Cyfeirnod: Peniarth MS 57

Barddoniaeth Gutto ap Siancyn, Dafydd ap Gwilym ac eraill. Mae rhan gyntaf y llawysgrif mewn un llaw o ganol y 15fed ganrif. Mae'r ail ran mewn mwy nag un llaw, ac yn dyddio rhwng 1501 a 1540. Ceir rhestr fanwl o gynnwys y llawysgrif yn J. Gwenogvryn Evans, Report on Manuscripts in the Welsh Language, cyfrol I (Llundain, 1898-1905), 428-432.