Poetry

Cyfeirnod: Peniarth MS 54ii

Llawysgrif o ddiwedd y 15fed i'r 16eg ganrif, yn perthyn yn ôl pob golwg i Peniarth MS 54i, ac yn cynnwys barddoniaeth Hywel Cae Llwyd ac eraill, ac achau. Ysgrifennwyd cywyddau Hywel Cae Llwyd a Hywel a Ieuan Swrdwal yn yr un llaw â'r un a gofnododd waith Hywel Cae Llwyd a Hywel Swrdwal yn Peniarth MS 54i. Ceir rhestr fanwl o gynnwys y llawysgrif yn J. Gwenogvryn Evans, Report on Manuscripts in the Welsh Language, cyfrol I (Llundain, 1898-1905), 409-420.