Poetry

Cyfeirnod: Peniarth MS 54i

Llawysgrif o ddiwedd y 15fed i'r 16eg ganrif, yn cynnwys barddoniaeth Dafydd ap Gwilym, Iolo Goch, Hywel Cae Llwyd, Dafydd Epynt, Rhys Fardd, Hywel Swrdwal ac eraill. Ysgrifennwyd y llawysgrif mewn mwy nag un llaw: mae cerddi Dafydd Epynt i gyd mewn un llaw (gweler Peniarth MS 60); mae cerddi Hywel Cae Llwyd a Hywel Swrdwal mewn llaw arall (gweler Peniarth MS 54, rhan ii); cerddi Rhys Fardd mewn llaw arall; ayb. Ceir rhestr fanwl o gynnwys y llawysgrif yn J. Gwenogvryn Evans, Report on Manuscripts in the Welsh Language, cyfrol I (Llundain, 1898-1905), 409-420.