Barddoniaeth Dafydd ap Gwilym

Cyfeirnod: Peniarth MS 49

Casgliad o farddoniaeth Dafydd ap Gwilym ac eraill mewn tair llaw. Dr John Davies, Mallwyd oedd un o'r copiwyr. Yn ôl pob tebyg dyddia'r llawysgrif o ail hanner y 16eg ganrif hyd at hanner cyntaf y 17eg ganrif. Mae'r cerddi wedi eu casglu o nifer o lawysgrifau, gan gynnwys Llyfr Gwyn Hergest.