Llyfr Syr Hugh Pennant

Cyfeirnod: Peniarth MS 182

Llawysgrif yn llaw Syr Hugh Pennant, c. 1514, yn cynnwys Afallenau; achau; geirfaoedd; Bonedd y Saint; Bucheddau Mihangel ac Wrsula; Llyfr Theophrastes o'r Neithorau ayb. Ceir rhestr fanwl o gynnwys y llawysgrif yn J. Gwenogvryn Evans, Report on Manuscripts in the Welsh Language, cyfrol I (Llundain, 1898-1905), 1004-1007.