Poetry

Cyfeirnod: Llanstephan MS 47B

Llawysgrif yn cynnwys barddoniaeth gan Hywel Swrdwal, Siôn Cent, Iolo Goch, Dafydd ap Gwilym ac eraill, gan gynnwys cywyddau Dafydd ap Gwilym sy'n cael eu rhifo 1-244 yn y testun. Ysgrifennwyd y llawysgrif gan yr un llaw â Peniarth MS 48 a Peniarth MS 134 a Llywarch Reynolds MS. Ceir mynegai i awduron y cerddi a luniwyd gan Richard Morris ar gyfer William Jones, Llundain, 1747 ar tt. 565-580. Ar t.305 ceir yr arysgrif 'Isaac Jones his book'.

 

Ceir rhestr fanwl o gynnwys y llawysgrif yn J. Gwenogvryn Evans, Report on Manuscripts in the Welsh Language, Cyf. II, Rhan II (Llundain, 1903), tt. 516-523.