Barddoniaeth

Cyfeirnod: Cwrtmawr MS 5Bi

Llawysgrif a rwymwyd yn anghywir mewn dwy gyfrol, y ddwy wedi eu llythrennu 'Hen Farddoniaeth', sy'n cynnwys 'cywyddau' a rhai 'awdlau' ac 'englynion' gan Dafydd ap Gwilim ac eraill.