Llythyrau sefydlwyr y Wladfa, 1866

Cyfeirnod: NLW MS 18206C

Casgliad o lythyrau a dderbyniwyd oddi wrth rai o'r sefydlwyr yn ystod 1865-6. Llythyrau a ddaethant o'r sefydlwyr y Wladfa Gymreig. Gohebiaeth bropaganda a gyhoeddwyd gan Gwmni Ymfudol a Masnachol y Wladfa Gymreig.