Copïau o lythyrau oddi wrth Eluned Morgan, Y Wladfa, Patagonia at 'John'

Cyfeirnod: NLW MS 17525A

Copïau o lythyrau oddi wrth Eluned Morgan, Patagonia at 'John y Bedol', 1892-1894.

Roedd Eluned Morgan (1870-1938) yn ferch i Lewis Jones, arweinydd Patagonia. Fe’i ganwyd ar 20 Mawrth 1870 ar fwrdd y llong Myfanwy ym Mae Biscay ar y ffordd o Brydain i Batagonia, a rhoddwyd iddi’r cyfenw Morgan (Mor-ganed - a aned ar y môr) ar ei bedydd. Cafodd ei magu ym Mhatagonia ond cafodd ei haddysgu’n rhannol yn Nolgellau. Bu'n cadw ysgol breswyl i ferched ym Mhatagonia am gyfnod ac yna gweithiodd fel cysodydd a golygydd Y Dravod tra’r oedd ei thad ym Muenos Aires. Roedd yn awdur enwog a ysgrifennodd nifer o erthyglau i gylchgronau Cymraeg, llyfrau teithio a llyfrau i blant. Roedd hi hefyd yn llythyrwraig nodedig.

Llyfryddiaeth