Llythyrau a phapurau, 1871x1911

Cyfeirnod: NLW MS 4616B

Llythyrau, torion o'r wasg a phapurau eraill, y mwyafrif yn ymwneud â’r Welsh Colonising and General Trading Co. Ltd (Cwmni Ymfudol a Masnachol y Wladfa Gymreig) a materion yn ymwneud â’r Annibynwyr yng Nghymru.

Mae’r papurau yn cynnwys rhestr o gyfranwyr yn Unol Daleithiau America, Cymry yn bennaf, am gyfranddaliadau yn y Cwmni Ymfudol, a llythyrau, 1871-1911, oddi wrth [R. D. Edwards] ('Derfel'), E. Herber Evans ('Herber'), H. Tobit Evans, Thomas Gee, William Grifth (Caergybi), Walter D. Jeremy, D. Ll. Jones (Ruthun, ysgrifennydd y Cwmni Ymfudol), George James Jones (Findlay, Ohio, UDA), J. Spinther James ('Spinther'), Lewis Jones, Michael D. Jones, R. Gwesyn Jones (Utica, UDA), Wm. S. Jones (Swyddfa Baner America, Scranton, UDA), Job Miles (Aberystwyth), Thomas Nicholas, Joseph Parry (Mus. Doc.), Thomas Rees (Abertawe), Daniel Rowlands (Coleg Normal, Bangor), Edward Stephen ('Tanymarian'), John Thomas (Lerpwl), Robert Thomas (' Ap Vychan '), ayb. Mae rhai llythyrau’n ymwneud â gwrthwynebiad y wasg yng Nghymru a’r Unol Daleithiau i’r Wladfa. Ceir hefyd dri llythyr cynnar o’r Wladfa, 1866.