Llythyr Michael D. Jones, 1877

Cyfeirnod: NLW MS 18181B

Copi gan R. Bryn Williams o lythyr maith oddi wrth Michael D. Jones, 1 Hydref 1877, at arweinwyr y Wladfa yn ymbilio arnynt i dalu rhywfaint o’u dyled iddo.

 

Yn y 1860au, cychwynnodd Michael D. Jones ac eraill a oedd yn anfodlon â'r amodau cymdeithasol adref ar fenter i sefydlu gwladfa Gymreig ym Mhatagonia, De America. Buddsoddodd yn ariannol yn y cynllun, gwnaeth golled fawr ac o ganlyniad bu’n rhaid iddo werthu ei gartref, Bodiwan yn y Bala, Meirionnydd.