Llawysgrifau'r Parchedig William Phillips, Gwalchmai (1861-1944) - ymweliad â Phatagonia ym 1891

Cyfeirnod: NLW MS 18953B

Llawysgrifau’r Parch William Phillips (1861-1944), Gwalchmai, Gweinidog yr Annibynwyr, yn ymwneud â'i ymweliad â'r Wladychfa Gymreig ym Mhatagonia ym 1891. Mae’r llawysgrifau’n cynnwys disgrifiadau pwysig o’r wlad, yr Indiaid a ffordd o fyw hen lanciau yn y Wladfa.

 

Roedd y Parch. William Phillips (1861-1944), Gwalchmai, yn weinidog yr Annibynwyr yn Harlech, Betws (Abergele), Penrhynside, Llanfairneubwll a Llanfaelog yn eu tro. Mae’r llawysgrif yn ymwneud â'i ymweliad â'r Wladychfa Gymreig ym Mhatagonia ym 1891. Mae’n cynnwys 'Hanes y daith i'r Andes a byr Ddesgrifiad o'r Wlad Fynyddig', Medi-Tachwedd 1891; darlithoedd a nodiadau ar gyfer darlithoedd ar 'Bywyd yn Patagonia', 'Bywyd yng ngwlad yr Indiaid yn Patagonia', a 'Yr hyn a welais ac a glywais gyda'r Cymry a'r Indiaid yn Patagonia'.