Cofnodion y Welsh Patagonian Gold Fields Syndicate Ltd, 1891-1892

Cyfeirnod: NLW MS 16956E

Dogfennau sefydlu'r Welsh Patagonian Gold Fields Syndicate Ltd, 1891-1892, a chytundeb hawliau i fwyngloddio gan lywodraeth yr Ariannin.

Yn ystod yr 1890au cynnar arweiniodd Edwin C. Roberts daith o’r Wladfa Gymreig tua’r Andes i chwilio am aur, ac wedi pum mis dychwelon nhw i Ddyffryn Camwy i rannu’r newyddion cyffrous eu bod wedi darganfod aur a’u bod yn bwriad sefydlu cwmni mwyngloddio aur. Sefydlwyd y ‘Welsh Patagonian Gold Fields Syndicate Ltd’ ar 11 Tachwedd 1892 gyda David Lloyd George yn un o’r cyfarwyddwyr, a llawer o Gymry blaenllaw yn gyfranddalwyr.

Oherwydd camreoli a phroblemau personol ac ariannol, penderfynwyd mewn cyfarfod cyffredinol arbennig a gynhaliwyd ar 23 Tachwedd 1894 na allai'r cwmni barhau oherwydd y dyledion.

Llyfryddiaeth