Day book of Thomas Jones, Pencerrig

Cyfeirnod: NLW MS 23811E

Defnyddiodd Thomas Jones y gyfrol hon o 1788 hyd 1797 ar gyfer cyfrifon manwl sy'n adlewyrchu yn bennaf ei weithgaredd fel sgweiar Pencerrig ac fel ynad ac fel penteulu. Nodir arian a dderbyniwyd megis rhenti, taliadau degwm a chynnyrch amaethyddol - ar y tudalennau chwith, gan ychwanegu gyferbyn â hynny y symiau a wariwyd ar nwyddau, ac i gyflogi gweision tŷ a fferm a chrefftwyr, yn ogystal â thaliadau trethi tir a threth y tlodion. Nodir yn fanwl daliadau am fwyd a diod, dillad, papurau newydd a chylchgronau. Cymharol brin yw'r cofnodion sy'n adlewyrchu ei waith fel arlunydd, ond cyfeiria, e.e., at brynu '6 yards of Primed cloth' yn 1790 (f. 27). Gwelir y cofnod olaf o'r math hwn ar 1 Hydref 1793, pan brynodd flwch o ddyfrlliwiau (f. 61).

Cafodd Thomas Jones y gyfrol hon ar ôl rhywun arall, efallai gan berthynas, oherwydd ar y ddwy ddalen ar bymtheg gyntaf ceir nodiadau bargyfreithiwr ar gyfer 1758-61, yn rhestru yr hyn a godwyd ar unigolion yn Llundain a Chymru am wasanaethau cyfreithiol.