Cyfnod Modern Cynnar

Yma gallwch weld fersiynnau digidol o lawysgrifau o'r cyfnod modern cynnar.

Cymerwch at y llwyfan gyda drama Gernyweg, neu astudiwch y sêr trwy ddarllen testunau astrolegol  a drawsgrifiwyd gan Dr John Dee.

Beunans Ke

Llawysgrif o ddrama mewn Cernyweg Canol am Sant Ke, a ddarganfuwyd ym 2000.

Cronicl Elis Gruffudd

Llawysgrifau o'r 16eg ganrif gan Elis Gruffudd, sy'n ymgeisio i adrodd hanes y byd o'i Gread hyd at 1552.

Steganographia

Cyfrol o destunau astrolegol o’r 1490au gan Johannes Trithemius a drawsgrifiwyd yn 1591 gan Dr John Dee (1527-1609).

Llyfr Liwt Brogyntyn

Llyfr yn cynnwys cerddoriaeth ar gyfer y liwt a gopïwyd tua 1595, ac adysgrifau o gerddi, marwnadau a miscellanea cyfreithiol.

Llawysgrif y Teulu Salusbury

Llawysgrif yn cynnwys dramâu, cerddi, marwnadau a nodiadau amrywiol eraill yn y Gymraeg, y Saesneg a’r Lladin.

Llyfr Cywyddau Wmffre Dafis

Cyfrol o gywyddau ac awdlau Cymraeg (15fed-16eg ganrif) sy'n cynnwys gwaith gan feirdd megis Dafydd ap Gwilym a Guto'r Glyn.

Taliadau i Forwyn

Dogfen sy'n bwrw goleuni ar wisg menywod y dosbarth gweithiol tua 1600.

Morgan Llwyd

Drafft anorffenedig 'Ymddiddan rhwng henwr a phlentyn', yn llaw'r awdur a’r cyfrinydd Morgan Llwyd (1619-1659).

Liber B, John Davies o Fallwyd

Nifer o drawsgrifiadau, neu gopïau, gan y Dr John Davies, Mallwyd (c. 1570-1644) o lawysgrifau Cymraeg pwysig.

Barddoniaeth yn Rhyddiaith

Llawysgrif (c.1628-48) sy'n cynnwys copi o draethawd yn erbyn consurwyr a dewiniaid, yn ogystal ag ofergoelion poblogaidd a llawer mwy.

Hanes Teulu Gwedir

Copi, 1669, o History of the Gwydir family gan Syr John Wynn (1553-1627).

Llyfr Ryseitiau Merryell Williams

Cyfrol o ryseitiau coginio a meddyginiaethol a gasglwyd gan Merryell Williams o Ystâd Ystumcolwyn, Sir Drefaldwyn, yn niwedd y 17eg ganrif a dechrau'r 18fed ganrif.

Geirlyer Kyrnẁeig

Geiriadur Cernyweg a luniwyd gan yr ysgolhaig Edward Lhuyd ar ddechrau'r ddeunawfed ganrif.

Williams Pantycelyn

Barddoniaeth grefyddol gan William Williams (1717-1791), Y Pêr Ganiedydd.

Goronwy Owen

Cywydd gan Goronwy Owen (1723-1769), un o feirdd amlycaf Cymru'r ddeunawfed ganrif.

Llyfr Melyn Tyfrydog

Cyfrol o achau, cerddi a nodiadau hynafiaethol, dyddiedig 1766, yn llaw'r bardd a’r uchelwr Hugh Hughes o Lwydiarth Esgob, Ynys Môn.

Twristiaid Cynnar

Dau ymwelydd cefnog o Loegr yn adrodd hanes eu teithiau i Gymru, 1772 a 1801.

Llawysgrifau Thomas Jones Pencerrig

Dwy llawysgrif sy'n gloddfa wych o wybodaeth am fywyd Thomas Jones Pencerrig.

History of the British Bards

Nodiadau gan Iolo Morganwg (Edward Williams, 1747-1826) am feirdd a derwyddon.

Llawysgrifau Cyfnod Modern Cynnar eraill sydd ar gael i'w gweld

Dictionarium Latino-Cambricum Thomas Wiliems Cyfeirnod: Peniarth MS 228 i

Dictionarium Latino-Cambricum Thomas Wiliems Cyfeirnod: Peniarth MS 228 ii

Dictionarium Latino-Cambricum Thomas Wiliems Cyfeirnod: Peniarth MS 228 iii

Trwydded pencerdd Gruffudd Hiraethog Cyfeirnod: Peniarth MS 194

Epistolau bugeiliol St Paul Cyfeirnod: NLW MS 17115E

De Historia Piscium Lewis Morris Cyfeirnod: NLW MS 24052E

Llythyrau at Abraham Ortelius, 1568-1571 Cyfeirnod: NLW MS 13187E

Oedd y dudalen yn ddefnyddiol?