Cyfnod Modern Cynnar

Yma gallwch weld fersiynnau digidol o lawysgrifau o'r cyfnod modern cynnar.

Cymerwch at y llwyfan gyda drama Gernyweg, neu astudiwch y sêr trwy ddarllen testunau astrolegol  a drawsgrifiwyd gan Dr John Dee.

Beunans Ke

Llawysgrif o ddrama mewn Cernyweg Canol am Sant Ke, a ddarganfuwyd ym 2000.

Cronicl Elis Gruffudd

Llawysgrifau o'r 16eg ganrif gan Elis Gruffudd, sy'n ymgeisio i adrodd hanes y byd o'i Gread hyd at 1552.

Steganographia

Cyfrol o destunau astrolegol o’r 1490au gan Johannes Trithemius a drawsgrifiwyd yn 1591 gan Dr John Dee (1527-1609).

Llyfr Liwt Brogyntyn

Llyfr yn cynnwys cerddoriaeth ar gyfer y liwt a gopïwyd tua 1595, ac adysgrifau o gerddi, marwnadau a miscellanea cyfreithiol.

Llawysgrif y Teulu Salusbury

Llawysgrif yn cynnwys dramâu, cerddi, marwnadau a nodiadau amrywiol eraill yn y Gymraeg, y Saesneg a’r Lladin.

Llyfr Cywyddau Wmffre Dafis

Cyfrol o gywyddau ac awdlau Cymraeg (15fed-16eg ganrif) sy'n cynnwys gwaith gan feirdd megis Dafydd ap Gwilym a Guto'r Glyn.

Taliadau i Forwyn

Dogfen sy'n bwrw goleuni ar wisg menywod y dosbarth gweithiol tua 1600.

Morgan Llwyd

Drafft anorffenedig 'Ymddiddan rhwng henwr a phlentyn', yn llaw'r awdur a’r cyfrinydd Morgan Llwyd (1619-1659).

Liber B, John Davies o Fallwyd

Nifer o drawsgrifiadau, neu gopïau, gan y Dr John Davies, Mallwyd (c. 1570-1644) o lawysgrifau Cymraeg pwysig.

Barddoniaeth yn Rhyddiaith

Llawysgrif (c.1628-48) sy'n cynnwys copi o draethawd yn erbyn consurwyr a dewiniaid, yn ogystal ag ofergoelion poblogaidd a llawer mwy.

Hanes Teulu Gwedir

Copi, 1669, o History of the Gwydir family gan Syr John Wynn (1553-1627).

Llyfr Ryseitiau Merryell Williams

Cyfrol o ryseitiau coginio a meddyginiaethol a gasglwyd gan Merryell Williams o Ystâd Ystumcolwyn, Sir Drefaldwyn, yn niwedd y 17eg ganrif a dechrau'r 18fed ganrif.

Geirlyer Kyrnẁeig

Geiriadur Cernyweg a luniwyd gan yr ysgolhaig Edward Lhuyd ar ddechrau'r ddeunawfed ganrif.

Williams Pantycelyn

Barddoniaeth grefyddol gan William Williams (1717-1791), Y Pêr Ganiedydd.

Goronwy Owen

Cywydd gan Goronwy Owen (1723-1769), un o feirdd amlycaf Cymru'r ddeunawfed ganrif.

Llyfr Melyn Tyfrydog

Cyfrol o achau, cerddi a nodiadau hynafiaethol, dyddiedig 1766, yn llaw'r bardd a’r uchelwr Hugh Hughes o Lwydiarth Esgob, Ynys Môn.

Twristiaid Cynnar

Dau ymwelydd cefnog o Loegr yn adrodd hanes eu teithiau i Gymru, 1772 a 1801.

Llawysgrifau Thomas Jones Pencerrig

Dwy lawysgrif sy'n gloddfa wych o wybodaeth am fywyd Thomas Jones Pencerrig.

History of the British Bards

Nodiadau gan Iolo Morganwg (Edward Williams, 1747-1826) am feirdd a derwyddon.

Llawysgrifau Cyfnod Modern Cynnar eraill sydd ar gael i'w gweld

Traethawd y Felin Cyfeirnod: Peniarth MS 56 A

Daroganau Cyfeirnod: Peniarth MS 58 A

Yr Afallenau a'r Oiannau Cyfeirnod: Peniarth MS 59 A

Barddoniaeth Cyfeirnod: Peniarth MS 60 A

Barddoniaeth [Siôn] Brwynog Cyfeirnod: Peniarth MS 61 A

Llyfr Syr Thomas Williams Cyfeirnod: Peniarth MS 62 A

Barddoniaeth Cyfeirnod: Peniarth MS 63 A

Barddoniaeth Cyfeirnod: Peniarth MS 64 A

The Oration of Gwgan Cyfeirnod: Peniarth MS 65 A

Barddoniaeth Cyfeirnod: Peniarth MS 66 A

Barddoniaeth Rhys Cain Cyfeirnod: Peniarth MS 68 A

Barddoniaeth Rhys Cain Cyfeirnod: Peniarth MS 69 A

Pedigrees Cyfeirnod: Peniarth MS 75 B

Barddoniaeth Lewis Glyn Cothi Cyfeirnod: Peniarth MS 77 B

Barddoniaeth Huw Arwystl Cyfeirnod: Peniarth MS 82 B

Barddoniaeth Cyfeirnod: Peniarth MS 83 B

Llyfr Dafydd Cayo Cyfeirnod: Peniarth MS 84 B

Cywyddau ac odlau Guto'r Glyn Cyfeirnod: Peniarth MS 99 B

Llyfr Moelyrch Cyfeirnod: Peniarth MS 103 B

Llyfr cywyddau Siôn ap William ap Siôn Cyfeirnod: Peniarth MS 112 D

The British Genealogy Cyfeirnod: Peniarth MS 120 E

Llyfr Edward ap Roger Cyfeirnod: Peniarth MS 128 D

Gwaith Guto'r Glyn Cyfeirnod: Peniarth MS 152 B

Pump Llyfr Cerddwriaeth, [1570x1588] Cyfeirnod: Peniarth MS 169A

Achau, [1545x1553] Cyfeirnod: Peniarth MS 176

Pedigrees, [1538-1539], [c. 1587] Cyfeirnod: Peniarth MS 179

Disgrifiadau o arfbeisiau, [17 cent.] Cyfeirnod: Peniarth MS 180 A

Llyfr Mr Gruffudd, [mid 16 cent.] Cyfeirnod: Peniarth MS 181

Barddoniaeth, [16 cent., second ½ - 17 cent., first ½] Cyfeirnod: Peniarth MS 184

Log book of a voyage around South Africa, [17 cent.] Cyfeirnod: Peniarth MS 185

Llyfr Syr Thomas Wiliems, [1570x1622] Cyfeirnod: Peniarth MS 188 A

Gramadegau a cherddi, [15 cent., second ½], [ late 16 cent.] Cyfeirnod: Peniarth MS 189

Gwasanaeth y Fendigaid Fair, [16 cent.] Cyfeirnod: Peniarth MS 192

Gwehelyth, [mid 16 cent.] Cyfeirnod: Peniarth MS 193

Trwydded pencerdd Gruffudd Hiraethog Cyfeirnod: Peniarth MS 194

Swyn-gyfareddion, [late 15 cent.], 1863 Cyfeinod: Peniarth MS 205

Testunau meddygol, [17 cent., first ½] Cyfeirnod: Peniarth MS 206

Testunau meddygol, [17 cent., first ½] Cyfeirnod: Peniarth MS 207

Bucheddau'r Saint Cyfeirnod: Peniarth MS 225 B

Dictionarium Latino-Cambricum Thomas Wiliems Cyfeirnod: Peniarth MS 228 i

Dictionarium Latino-Cambricum Thomas Wiliems Cyfeirnod: Peniarth MS 228 ii

Dictionarium Latino-Cambricum Thomas Wiliems Cyfeirnod: Peniarth MS 228 iii

Historical extracts Cyfeirnod: Peniarth MS 252 D

Testunau gramadegol, [1601x1658] Cyfeirnod: Peniarth MS 295

Llyfrau Geirydd, [1606] Cyfeirnod: Peniarth MS 296

Llyfr geiriau, 1622 Cyfeirnod: Peniarth MS 302

Geiriau perthnasol i benodau neilltuol, 1632 Cyfeirnod: Peniarth MS 304

Geiriau perthnasol i benodau neilltuol, 1633 Cyfeirnod: Peniarth MS 305

Geiriau perthnasol i benodau neilltuol, 1633 Cyfeirnod: Peniarth MS 306

Sermons, [c. 1734] Cyfeirnod: Peniarth MS 324

Sermons of Lewis Price, 1717-1734 Cyfeirnod: Peniarth MS 325

Nanney notebook, 1599-1608 Cyfeirnod: Peniarth MS 332

De religionibus gentilibus, [17 cent.] Cyfeirnod: Peniarth MS 341

Philosophical tracts, [16 cent. - 17 cent.] Cyfeirnod: Peniarth MS 342

British history, [17 cent.] Cyfeirnod: Peniarth MS 343

Miscellanea, [17 cent.] Cyfeirnod: Peniarth MS 346

Medical recipes, [18 cent.] Cyfeirnod: Peniarth MS 348

Index to Salop escheats and inquisitions, 1707 Cyfeirnod: Peniarth MS 349

Cato Construed, [17 cent.] Cyfeirnod: Peniarth MS 350

Epistolau bugeiliol St Paul Cyfeirnod: NLW MS 17115E

Lewis Morris' De Historia Piscium Cyfeirnod: NLW MS 24052E

Letters to Abraham Ortelius, 1568-1571 Cyfeirnod: NLW MS 13187E