Gweld Ffotograffau

Yma gwelwch fersiynau digidol o beth o gasgliad ffotograffig y Llyfrgell.

O'r delweddau dirdynol sy'n cofnodi trychineb ofnadwy Senghennydd, i gasgliad anhygoel Geoff Charles sy'n dysteb i'r bywyd Cymreig. Mae casgliad ffotograffig y Llyfrgell yn cofnodi bob agwedd o'r bywyd Cymreig.

Casgliad Ffotograffau Mewn Casys

Casgliad o wahanol fathau o ffotograffau cynnar, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn dal yn eu casys lledr, efydd a melfed gwreiddiol.

Ffotograffiaeth Gynnar Abertawe

Ffotograffau cynnar, o ardal Abertawe (1840-1860).

Albwm Llysdinam, Mary Dillwyn

Albwm ffotograffig gan Mary Dillwyn, ffotograffwraig gynharaf Cymru ac un o ffotograffwyr benywaidd cynnar mwyaf nodedig Prydain

John Thomas

Tir a phobl Cymru trwy gamera John Thomas (1838-1905), Lerpwl.

Carleton E Watkins

Ffotograffau gan Carleton E Watkins (1829-1916), un o brif ffotograffwyr tirlun America yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

P B Abery

Ffotograffau gan P B Abery o sir Frycheiniog a'r Gororau.

Trychineb Senghennydd

Cyfres o gardiau post yn cofnodi'r trychineb mwyaf yn hanes diwydiant glo Cymru, 1913.

H W Lloyd

Casgliad H W Lloyd, Y Bala o negatifau o’r cyfnod rhwng 1900 a 1925, yn cynnwys delweddau o garcharorion rhyfel Gwersyll Frongoch.

Geoff Charles

Archif enfawr y ffoto-newyddiadurwr Geoff Charles (1909-2002).

Casgliad Dwynwen Belsey

Ffotograffau a sleidiau o Batagonia a dynnwyd gan W R Owen (1955 a 1965)