Gweld Deunydd Print

Yma gwelwch fersiynau digidol o rai o'r eitemau print sydd yng nghasgliad y Llyfrgell. 

Porwch trwy'r Llyfr Cymraeg cyntaf i'w argraffu, neu adolygwch sefyllfa addysg Cymru'r 1800au.

Yny lhyvyr hwnn

Y llyfr Cymraeg cyntaf i'w argraffu, 1546.

Vindiciae Contra Tyrannos

Copi, dyddiedig 1580, o Vindiciae Contra Tyrannos, traethodyn Huguenotaidd dylanwadol, a fu'n eiddo i Robert Williams Vaughan o Hengwrt.

Y Drych Cristionogawl

Y llyfr cyntaf i'w argraffu ar dir Cymru, 1585 [1586-87].

Testament Newydd William Salesbury
Llyfr pwysig yn hanes y Beibl a'r iaith Gymraeg a gyhoeddwyd ar y 7fed o Hydref 1567

Y Beibl Cymraeg

Y cyfieithiad Cymraeg cyntaf o'r Beibl cyfan.

Monsterous Fish

Hanes gweld môr-forwyn ger Pentywyn, Sir Gaerfyrddin, 1604.

Micrographia

Micrographia gan Robert Hooke (1665).

Casgliad Almanaciau Cymraeg

Casgliad o almanaciau Cymraeg o’r 17eg, y 18fed a’r 19eg ganrif

Gweithiau Print Williams Williams, Pantycelyn

Gweithiau cyhoeddiedig William Williams Pantycelyn, emynydd, bardd,  llenor, ac un o brif arweinwyr Diwygiad Efengylaidd y 18fed ganrif

Achos Dr Thomas Bowles

Pamffled, 1773, am achos yn erbyn rheithor di-Gymraeg plwyf Trefdraeth, Ynys Môn.

Adroddiad Gwallter Mechain i'r Bwrdd Amaeth

Arolygon gan Walter Davies ('Gwallter Mechain') ar amaeth yng Nghymru a gyhoeddwyd rhwng 1800 a 1815.

Llyfrau Gleision 1847

Ymchwiliad i gyflwr addysg yng Nghymru.

A Welsh Classical Dictionary

Mae’r Welsh Classical Dictionary yn cynnwys erthyglau bywgraffyddol a hanesyddol am Gymry a Brythoniaid hyd at y flwyddyn 1000 OC sy'n cael eu henwi mewn llawysgrifau hanesyddol cynnar o Gymru.

Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sefydlwyd Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn 1939. Ei brif amcan yw galluogi ymchwilwyr i gyhoeddi erthyglau neu nodiadau byrion sy'n seiliedig ar gasgliadau'r Llyfrgell.

Y Bywgraffiadur Cymreig

Gwefan yn cynnwys dros bum mil o fywgraffiadau cryno sy’n cyflwyno Cymry a wnaeth gyfraniad pwysig i fywyd cenedlaethol yng Nghymru neu’n ehangach.