Tirlun Cymru - Sut Gafodd y Delweddau eu Digido

Cafodd y ffeiliau archifol, gwreiddiol eu cipio yn fformat TIFF heb eu cywasgu. Archifwyd y ffeiliau archifol fel ffeiliau TIFF fformat pc.

Cafodd y ffeiliau arddangos ar-sgrin eu hadfeintio a'u haddasu a'u cywasgu gan ddefnyddio Adobe PhotoShop v6.0.1 ac Abobe Imageready v3.

Cafodd y ffeiliau eu cipio o'r deunydd gwreiddiol ar ddyfais ddal Heidelberg Nexscan F4100 gan ddefnyddio meddalwedd Linocolor v6.0.4. Gosodwyd y pwyntiau du a gwyn gan ddefnyddio siart lliw GretagMacbeth.

Rheolwyd lliw ar gyfer y ffeiliau archifol mewn AppleRGB, ac ar gyfer y ffeiliau arddangos mewn sRGB gan ddefnyddio Apple Colorsync.

Cydraniad targed ar gyfer cipio'r ffeiliau archifol oedd 300pyf ar faint y gwreiddiol. Mewn rhai achosion bu'n rhaid cynyddu hyn er mwyn osgoi effaith moiré; caiff y ffeiliau arddangos eu cywasgu gan ddefnyddio cywasgaid JPEG ar ffactor o 35%.