Tirlun Cymru - Orielau Siroedd Cymru

Mae casgliad Tirlun Cymru yn cynnwys printiau o bob rhan o’r wlad. Gellir gweld amrywiaeth o brintiau yn cynnwys ardaloedd gwledig, a threfol, mynyddoedd ac arfordir o’r gogledd, de, gorllewin, dwyrain a chanolbarth Cymru. Os ydych am weld mwy o brintiau o siroedd Cymru, gallwch chwilio yn ôl enw lle neu bwnc ar e-Adnoddau.

Ceir nifer fawr o brintiau o adeiladau enwog megis Castell Caernarfon ac Abaty Tyndyrn. Mae enghreifftiau yn y casgliad sy’n dangos trefi diwydiannol megis Castell Nedd ac Abertawe, trefi hanesyddol megis Mynwy a Chonwy, rhyfeddodau natur, cestyll a mynyddoedd.

Trefnir yr orielau yn ôl hen siroedd Cymru cyn 1974 oherwydd dyna’r ffordd y cafodd y casgliad ei drefnu yn wreiddiol. Mae maint yr orielau yn amrywio, ond gwnaethpwyd ymdrech i gynnwys printiau i adlewyrchu naws y sir, a dangos y math o brintiau sydd yn y casgliad. Os ydych am weld mwy o brintiau o unrhyw dref, pentref neu ardal, gellir chwilio yn ôl enw lle neu bwnc ar y Catalog.