Ffurfiau

Mae casgliad portreadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnwys amrywiaeth eang o ffurfiau, sy’n adlewyrchu’r ffordd y mae technegau portreadu wedi datblygu dros gyfnod o amser. Mae’r eitemau’n amrywio o ffotograffau carte-de-visite bychain i weithiau coeth mewn acrylig ac olew.

Mae’r amrywiaeth diddorol o ffurfiau a geir yn y casgliad yn cynnwys:

  • Cromolithograffau o Vanity Fair o enwogion o Gymru a Phrydain
  • Silwetau o’r cyfnod Fictorianaidd, ac
  • Amryw o enghreifftiau o ffotograffau ar gerdyn a gynhyrchwyd yn ystod cyfnod y ffyniant ym maes ffotograffiaeth yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Yn yr adran hon, disgrifir rhai ffurfiau ym maes darlunio, peintio, gwneud printiau a ffotograffiaeth, a dangosir enghreifftiau o eitemau o Archif Bortreadau Cymreig y Llyfrgell.