Eisteddwyr

O blith y miloedd o bortreadau yng nghasgliadau’r Llyfrgell sydd bellach i’w gweld ar-lein, detholwyd rhai i’w harddangos yn yr adran hon ynghyd â bywgraffiadau byr o’r ‘eisteddwyr’.

Gallwch ddarllen hanes enwogion o Gymru a ddaeth yn adnabyddus yn genedlaethol ac yn rhyngwladol yn y meysydd:

  • cerddoriaeth, celf a llên
  • gwleidyddiaeth a hanes
  • crefydd
  • gwyddoniaeth ac arloesi
  • busnes a diwydiant
  • a chwaraeon ac adloniant

Rhan annatod o gasgliad portreadau’r Llyfrgell yw’r delweddau o werin bobl Cymru, sy’n cynnig adlewyrchiad gweledol cyflawn o'n hanes cenedlaethol.